Home / chinese muslim girls dating / Pagdating ng mga amerikano sa labas

Pagdating ng mga amerikano sa labas

Bong fulong ang tawag sa katutubong pinuno ng mga B’laan (Lalo 2014, 1).

Kung kaya ang datuship ay tinatawag sa Ingles na “fulongship.” Kung isasalin sa Filipino, “pamumuno ng fulong” ang dapat itawag dito.

Nagtayo sila ng mga alternatibong paaralan para sa kanilang mga indigenous peoples.

Ngunit ito ay nahahadlangan dahil na rin sa patuloy na militarisasyon sa kanilang lugar.

Ang mga ito ay ang mga katawan ng lupa at tubig na kanilang pinoprotektahan tulad ng mga bundok, bulubundukin, ilog, lawa, sapa, at iba pa.

Kumalat na sa mga Blaan ang mga ideolohiya at ilang kaisipang Amerikano ngunit kasabay nito ay ang patuloy nilang paglaban sa mga epekto ng kolonyalismong Amerikano..

Nariyan ang 1905 Mining Act na hanggang ngayon ay hindi pa rin naisasaayos.

Nagsimula sa komunidad ay may tumira sa ibang bundok o ibang lugar at sila ay gumawa ng mga itak, kaldero, pana, at iba pa.

Ayon sa kanila, bago pa ang mga Espanyol, naninirahan na sa Pilipinas ang kanilang tribo. Wala pa ang mga Espanyol ay mayroon na silang sistema ng pamamahala sa komunidad.

941 comments

  1. Impluwensiya ng KastilaSa loob ng 300 taon ng pamumuno ng mga Kastila kasabay ang pagtuklas sa. paniniwala sa labas ng. sa musika. Sa pagdating ng mga Amerikano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*