Home / Sms porn live cam mobile / Pagdating ni

Pagdating ni Live arabs phone sex chat girls

Kaya, binabalaan ng Panginoong Hesus ang mga alagad na laging maging handa.

Darating ang araw na iyon sa araw na hindi inaasahan ng karamihan. Sa labas ng pagdiriwang ng Banal na Misa, napakahalaga ang pananalangin sa Diyos. Kinakausap natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin.

Iisa lamang ang sadya ni Hesus noong pumanaog Siya sa lupa - iligtas ang sangkatauhan. Ang Kanyang Banal at Dakilang Awa ang dahilan nito.

pagdating ni-51pagdating ni-13

Ang taong waring hindi naantok ay ang batang Pransiskano.

Sa ating Ebanghelyo, ipinahayag ni Hesus na malapit na ang Araw ng Kaligtasan. Walang makakaalam kung kailan darating ang araw na iyon.

Walang makakatiyak kung kailan muling darating si Hesus.

Habang minamasdan ang kapaligiran mula sa bintana niya, mayroon siyang nakitang bahay sa kabila ng malapit na ilog, na tilang puno ng sigla dahil sa ingay na naririnig ni Ibarra.

Sa bahay na ito ay mayroong isang magandang babae na mukhang hinahangaan ng halos lahat ng mga taong kasama niya, maliban sa isang batang Pransiskano na mapayat at maputla.

324 comments

  1. LIVE Pagdating ni Japan Prime Minister Shinzo Abe sa Clark International Airport para sa #ASEAN2017 summit. Sa mga Kapuso abroad, tumutok o.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*